En aquest curs es treballa la importància de treballar les emocions durant l’escolaritat dels alumnes, ja que és un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia. A més de fer una petita introducció de l’educació emocional, es presenta com treballar-la amb els alumnes, amb els docents i amb les famílies.

Per tal d’aprofundir en l’educació de les emocions, s’estructuren les activitats segons el desenvolupament dels alumnes i es proporcionen diferents recursos per treballar-la.