Biblioteca escolar i animació de la lectura - juny 2021

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.

A través del marc teòric es dona a conèixer el procés d’adquisició i ensenyament de la lectura, els processos cognitius implicats en el procés i es fa una breu pinzellada a la detecció i intervenció del trastorn d’aprenentatge de la lectura.

També es presenten un gran nombre d’activitats d’animació lectora dirigides als alumnes i a les famílies perquè els alumnes tinguin uns bons exemples a seguir a l’hora de crear les seves pròpies activitats.

Per últim, s’introdueix el concepte, els objectius i les funcions de la biblioteca escolar i com s’organitza i es gestiona l’espai per tal d’aconseguir els nostres objectius.

10 % DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L’ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL.

Tutora: Jennifer Doncel García

Immersió i suport lingüístic - juny 2021

L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat del curs és la d’entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.


Tutora: Nohemí Rodríguez Corbalán

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional - juny 2021

L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.

D’una banda es presenta la lectura i, de l’altre, l’educació emocional, per després endinsar-nos en el món dels contes centrant-nos en aquells que treballen la gestió de les emocions.

Es treballa la lectura a través de les etapes d’adquisició, els mètodes que podem treballar amb l’alumnat, la importància de la comprensió lectora i els problemes que poden aparèixer durant aquest procés. Les emocions es treballen a través de la seva identificació, de les competències emocionals, de la seva gestió i del desenvolupament emocional dels individus. Una vegada treballats aquests dos grans continguts, es fusionaran per conèixer com triar un llibre, com explicar-lo i com treballar les emocions amb els alumnes. Per acabar, es donaran un seguit de recursos per aplicar tot el que hem après a l’aula.

10% DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L'ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL

Tutora: Cristina Menchén Artacho

Immersió i suport lingüístic - maig 2021

L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat del curs és la d’entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.


Els contes com a eina d'aprenentatge emocional - maig 2021

L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.

D’una banda es presenta la lectura i, de l’altre, l’educació emocional, per després endinsar-nos en el món dels contes centrant-nos en aquells que treballen la gestió de les emocions.

Es treballa la lectura a través de les etapes d’adquisició, els mètodes que podem treballar amb l’alumnat, la importància de la comprensió lectora i els problemes que poden aparèixer durant aquest procés. Les emocions es treballen a través de la seva identificació, de les competències emocionals, de la seva gestió i del desenvolupament emocional dels individus. Una vegada treballats aquests dos grans continguts, es fusionaran per conèixer com triar un llibre, com explicar-lo i com treballar les emocions amb els alumnes. Per acabar, es donaran un seguit de recursos per aplicar tot el que hem après a l’aula.

10% DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L'ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL

Biblioteca escolar i animació de la lectura - maig 2021

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.

A través del marc teòric es dona a conèixer el procés d’adquisició i ensenyament de la lectura, els processos cognitius implicats en el procés i es fa una breu pinzellada a la detecció i intervenció del trastorn d’aprenentatge de la lectura.

També es presenten un gran nombre d’activitats d’animació lectora dirigides als alumnes i a les famílies perquè els alumnes tinguin uns bons exemples a seguir a l’hora de crear les seves pròpies activitats.

Per últim, s’introdueix el concepte, els objectius i les funcions de la biblioteca escolar i com s’organitza i es gestiona l’espai per tal d’aconseguir els nostres objectius.

10 % DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L’ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL.

Immersió i suport lingüístic - abr. 2021

L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat del curs és la d’entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.


Biblioteca escolar i animació de la lectura - abr. 2021

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.

A través del marc teòric es dona a conèixer el procés d’adquisició i ensenyament de la lectura, els processos cognitius implicats en el procés i es fa una breu pinzellada a la detecció i intervenció del trastorn d’aprenentatge de la lectura.

També es presenten un gran nombre d’activitats d’animació lectora dirigides als alumnes i a les famílies perquè els alumnes tinguin uns bons exemples a seguir a l’hora de crear les seves pròpies activitats.

Per últim, s’introdueix el concepte, els objectius i les funcions de la biblioteca escolar i com s’organitza i es gestiona l’espai per tal d’aconseguir els nostres objectius.

10 % DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L’ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL.

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional - abr. 2021

L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.

D’una banda es presenta la lectura i, de l’altre, l’educació emocional, per després endinsar-nos en el món dels contes centrant-nos en aquells que treballen la gestió de les emocions.

Es treballa la lectura a través de les etapes d’adquisició, els mètodes que podem treballar amb l’alumnat, la importància de la comprensió lectora i els problemes que poden aparèixer durant aquest procés. Les emocions es treballen a través de la seva identificació, de les competències emocionals, de la seva gestió i del desenvolupament emocional dels individus. Una vegada treballats aquests dos grans continguts, es fusionaran per conèixer com triar un llibre, com explicar-lo i com treballar les emocions amb els alumnes. Per acabar, es donaran un seguit de recursos per aplicar tot el que hem après a l’aula.

10% DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L'ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL