Cursos disponibles

En el curs d'Aplicacions 2.0 aprendràs que és i com s'utilitza un blog, una wiki i un portafoli digital. Aquests tres recursos es treballaran dins de l'àmbit escolar i com a eina educativa. Entre tots i totes participarem en la creació dels recursos per poder treballar i aprendre plegats.

Amb aquest curs volem donar eines per generar coneixements, habilitats, actituds i valors que ajudin a que els nostres alumnes despleguin tot el seu potencial i capacitar-ho per assumir un paper actiu en el seu propi aprenentatge. Amb aquest objectiu aprofundirem en l’assertivitat, l’empatia, la intel·ligència emocional i en estratègies i tècniques per aprendre a aprendre.

L’objectiu principal d’aquest curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per tal de promoure l’educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.

Amb aquest curs volem oferir una sèrie d’indicadors a nivell cognitiu, social i afectiu que ens permetin detectar l’alumnat amb altes capacitats i conèixer alguns instruments d’avaluació i eines d’observació a l’aula.

En aquesta activitat s’ofereixen recursos psicoeducatius que permeten potenciar les capacitats d’aquests alumnes malgrat la diversitat dins l’aula i es treballa l’aplicació d’unes pautes d’intervenció psicoeducatives que faciliten el desenvolupament de les seves capacitats metacognitives i fomenten la seva motivació.

L’objectiu principal d’aquest curs és millorar les capacitats cognitives dels nostres alumnes. Capacitats relacionades amb el fet d’aprendre a pensar abans d’actuar, amb la millora en la pressa de decisions, amb l’autocontrol i amb la possessió d’eines per resoldre els conflictes interpersonals. Ensenyar als nostres alumnnes a relacionar-se millor i a desenvolupar habilitats per a la vida.

Aquest curs té com a objectiu formar als docents per tal de gestionar la seva actitud davant la complicada tasca d’ensenyar a altres persones. Es donen pautes per aconseguir una bona comunicació, per a la gestió d’un mateix i, sobretot, per a la gestió de les persones i, així, aconseguir que els altres aprenguin d’una manera activa i significativa.