Vés al contingut principal

Cursos disponibles

Imatge de curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és dotar d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’...

oct. 2023
Imatge de curs Aprenentatge basat en projectes - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques,...

oct. 2023
Imatge de curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:
L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en ...
oct. 2023
Imatge de curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, ...
oct. 2023
Imatge de curs Avaluar per aprendre - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les ...

oct. 2023
Imatge de curs Biblioteca escolar i animació de la lectura - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i ...

oct. 2023
Imatge de curs Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l'anglès a l'educació infantil - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

Aquest curs ens servirà per donar resposta a la típica pregunta, I ANGLÈS A INFANTIL QUÈ?.

L’objectiu és motivar el ...

oct. 2023
Imatge de curs Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

Es potencia i visibilitza la perspectiva de gènere, la igualtat i l’educació afectivosexual als centres educatius. 

E...

oct. 2023
Imatge de curs Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

Sovint es parla que l’alumnat ha de ser el constructor del seu aprenentatge i que el personal docent ha de ser el o ...

oct. 2023
Imatge de curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les ...

oct. 2023
Imatge de curs Educació física activa i competencial - oct. 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L'educació física ha estat sotmesa a canvis continus des dels seus inicis, ja sigui per modificacions de les ...

oct. 2023