Skip to main content

Available courses

Course image Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula - jul. 2024
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal del curs és dotar d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’...

jul. 2024
Course image Aprenentatge a l'aire lliure - jul. 2024
Course category
Course summary text:

«No existeix el mal temps, sinó la roba inadequada».

L’objectiu d’aquest curs és descobrir els beneficis d’aprendre a ...

jul. 2024
Course image Aprenentatge basat en projectes - jul. 2024
Course category
Course summary text:

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques,...

jul. 2024
Course image Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària - jul. 2024
Course category
Course summary text:
L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en ...
jul. 2024
Course image Atenció a la diversitat: Altes capacitats - jul. 2024
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal del curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, ...
jul. 2024
Course image Avaluació i eines digitals - jul. 2024
Course category
Course summary text:

La irrupció de la tecnologia a l’àmbit educatiu ha suposat una transformació significativa de les aules. Els i les ...

jul. 2024
Course image Avaluar per aprendre - jul. 2024
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les ...

jul. 2024
Course image Benestar i educació emocional per a docents - jul. 2024
Course category
Course summary text:

El currículum actual inclou el vector emocional com un element transversal del seu desplegament, i aquest fet ...

jul. 2024
Course image Biblioteca escolar i animació de la lectura - jul. 2024
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i ...

jul. 2024
Course image Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l'anglès a l'educació infantil - jul. 2024
Course category
Course summary text:

Aquest curs ens servirà per donar resposta a la típica pregunta, I ANGLÈS A INFANTIL QUÈ?.

L’objectiu és motivar el ...

jul. 2024