Available courses

Eines digitals - set. 2021

Aprendràs què són i com s'utilitzen a l’aula els blogs, els qüestionaris digitals i els portafolis digitals. Aquests recursos es treballaran dins de l'àmbit escolar i com a eina educativa. Entre tots i totes participarem en la creació dels recursos per poder treballar i aprendre plegats.

Tutora: Nohemí Rodríguez Corbalán

Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius - set. 2021

En aquest curs s’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins de l’aula i dels centres educatius.

S’aprofundeix en la gestió del trastorn greu de conducta de l’alumnat, amb una actitud empàtica per part del docent, i es treballa en la salut emocional del professorat, per a la qual cosa es proporcionen eines i recursos.

Tutora: Raquel Rodríguez Ortega

Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples - set. 2021

Amb aquest curs volem treballar les intel·ligències múltiples, ja que els estils d’aprenentatge predominants de l’alumnat poden interferir en els processos per aprendre. Per aquest motiu, aquest curs pretén proporcionar una sèrie d’indicadors que permetin conèixer les bases teòriques i els objectius de la teoria de les intel·ligències múltiples, detectar la diversitat d’intel·ligències a l’aula, i proporcionar recursos i estratègies per dissenyar plans de treball que atenguin la diversitat d’intel·ligències.

Tutora: Cristina Vidal Hermosilla

Atenció a la diversitat: Altes capacitats - set. 2021

L’objectiu principal del curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge, per tal de promoure l’educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.
En aquest curs, volem oferir una sèrie d’indicadors en l’àmbit cognitiu, social i afectiu que ens permetin detectar l’alumnat amb altes capacitats i conèixer alguns instruments d’avaluació i eines d’observació a l’aula.
S’ofereixen recursos psicoeducatius que permeten potenciar les capacitats d’aquests alumnes a través de la diversitat dins l’aula i es treballa l’aplicació d’unes pautes d’intervenció psicoeducatives que faciliten el desenvolupament de les seves capacitats metacognitives i fomenten la seva motivació.

Tutora: Clara Romero Llamas

Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives - set. 2021

Sovint es parla que l’alumne ha de ser el constructor del seu aprenentatge i que el docent ha de ser el guia que l’acompanyi en aquest procés de construcció. Sobre el paper, tots visualitzem la funció de guia però, com es concreta aquesta funció dins l’aula? Quines eines metodològiques disposem per guiar al nostre alumnat a construir el seu aprenentatge d’una manera eficient i crítica?

Aquesta formació ofereix estratègies metodològiques que ajudin l'alumnat a construir el seu aprenentatge, resolent de manera crítica i creativa els problemes que sorgeixen a la vida quotidiana per convertir-los en subjectes actius del seu procés d’aprenentatge.


Tutor: Rubén Casado Valle

Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA) - set. 2021

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn d’origen neurobiològic que afecta dues àrees principals: la comunicació i la interacció social i la flexibilitat cognitiva i conductual, la qual cosa fa que tinguin una manera diferent de percebre i de comprendre el món que els envolta. 

Gràcies al model d’escola inclusiva, la presència d’alumnat amb TEA a les aules ha augmentat significativament en els darrers anys i, de fet, un de cada quatre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu té un diagnòstic de TEA. Així doncs, és evident la necessitat de formació per part de la comunitat educativa. 


Tutora: Clara Romero Llamas

Progressar en el treball amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula - set. 2021

Aquesta formació consisteix en l’aprofundiment de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). En aquest curs s’aprofundeix en aquestes eines, brindant exemples i reptes per a una possible aplicació a l’aula, així com adquirint habilitats noves sobre eines que no s’han treballat en el curs «Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l’aula», com Google Sites, per publicar contingut en línia, o Google Groups, per crear grups amb estudiants i docents.

Aquest curs està estructurat en tres mòduls, cadascun d’ells se centrarà en un apartat específic de les eines que ofereix Google, comprimint-les en tres paquets segons la seva funcionalitat: Eines de Comunicació i Edició en línia; Eines de Publicació en línia i Rúbriques a Classroom; Reptes i casos pràctics d’aplicació d’eines Google a l’aula.

Tutor: Marc Simon Rubio

Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula - set. 2021

La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació Google Workspace for Education (el que antigament es coneixia amb el nom de G Suite for Education). Aquestes eines permeten, d’una banda, proporcionar diferents tècniques als alumnes i oferir-los propostes per dur a terme durant el seu camí educatiu, i, de l’altra, ajudar els docents dels diferents centres a organitzar i programar les classes així com a fer el seguiment de l’evolució dels alumnes.

Tutor: Marc Simon Rubio

Ús competent de la tecnologia digital a l'aula - set. 2021

La tecnologia digital forma part del nostre dia a dia. Veiem els nostres alumnes fer-ne ús diàriament, han nascut i crescut amb ella, però vol dir això que siguin competents digitals? Què podem fer nosaltres com a docents per ajudar-los a fer un bon ús d’aquesta tecnologia? I com podem fer-la servir en benefici dels processos d’ensenyament i aprenentatge?

Davant la realitat tecnològica que vivim a la nostra societat actual, cal que, com a docents, disposem d’eines i recursos que permetin ja no decidir si fem o no ús de la tecnologia digital a l’aula, sinó com podem fer-la servir perquè sigui efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.

Per aquest motiu, aquesta formació pretén, mitjançant els tres blocs del curs, donar unes bases per poder fer ús de tecnologia digital educativa a partir dels objectius pedagògics que perseguim a l’aula, fent-la servir de la manera més adient i sabent triar l’eina digital que millor s’adapti a les nostres necessitats educatives.


Tutor: Rubén Casado Valle

El pati com a espai d'aprenentatge - set. 2021

L'objectiu principal del curs és dotar el docent d’estratègies per fer del pati un espai educatiu adequat i impulsar-ne l’ús no només en l’estona del temps de lleure, sinó també en la pràctica didàctica a través del joc.

La finalitat del curs consisteix a oferir una mirada innovadora sobre el pati a les institucions escolars i dotar el docent d’eines i de recursos per al seu ús durant el temps escolar.


Tutora: Nohemí Rodríguez Corbalán

Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH - set. 2021

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic que actualment afecta entre un sis i un deu per cent de la població escolar. Aquesta elevada prevalença i l’afectació que suposa en l’àmbit escolar, familiar i social de la persona ha fet del TDAH un dels trastorns més estudiats en els darrers anys, i encara en l’actualitat, per la comunitat científica i educativa.

Les dificultats atencionals i de regulació emocional que presenten aquests alumnes provoquen dificultats en l’aprenentatge, en el comportament i en les relacions socials i familiars, fet que comporta un major risc de fracàs escolar i d’afectacions socials i emocionals.

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària, conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil i oferir pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula. D’aquesta manera garantim una atenció adient i afavorim l’èxit educatiu d’aquest alumnat.

Tutora: Clara Romero Llamas

Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa - set. 2021

L’objectiu principal del curs és acompanyar el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat.
La finalitat del curs és conscienciar sobre la necessitat d’iniciar un canvi en la manera de fer i sentir l’educació perquè la mirada a l’infant sigui respectuosa i inclusiva i s’afavoreixi el desenvolupament global de l’alumnat.

Tutora: Lorena Aguilera López