Skip to main content

Available courses

Course image Resposta als reptes que planteja l'escola actual - juny 2023
Course category
Course summary text:
Ens situem en un curs on el seu primer objectiu és situar a l'alumne en una societat canviant i com l'escola no ha de...
juny 2023
Course image Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula - juny 2023
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal del curs és dotar d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’...

juny 2023
Course image Aprenentatge basat en projectes - juny 2023
Course category
Course summary text:

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques,...

juny 2023
Course image Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària - juny 2023
Course category
Course summary text:
L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en ...
juny 2023
Course image Atenció a la diversitat: Altes capacitats - juny 2023
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal del curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, ...
juny 2023
Course image Avaluar per aprendre - juny 2023
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les ...

juny 2023
Course image Biblioteca escolar i animació de la lectura - juny 2023
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i ...

juny 2023
Course image Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l'anglès a l'educació infantil - juny 2023
Course category
Course summary text:

Aquest curs ens servirà per donar resposta a la típica pregunta, I ANGLÈS A INFANTIL QUÈ?.

L’objectiu és motivar el ...

juny 2023
Course image Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius - juny 2023
Course category
Course summary text:

Es potencia i visibilitza la perspectiva de gènere, la igualtat i l’educació afectivosexual als centres educatius. 

E...

juny 2023
Course image Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura - juny 2023
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les ...

juny 2023