Skip to main content

Available courses

Course image Competència digital docent. Nivell A1 - febr. 2024
Course category
Course summary text:

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són ...

febr. 2024
Course image Competència digital docent. Nivell A1 - febr. 2024 - (Subvencionat)
Course category
Course summary text:

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són ...

febr. 2024
Course image Competència digital docent. Nivell A2 - febr. 2024 - (Subvencionat)
Course category
Course summary text:

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són ...

febr. 2024
Course image Competència digital docent. Nivell A2 - febr. 2024
Course category
Course summary text:

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són ...

febr. 2024
Course image Competència digital docent. Nivell B1 - febr. 2024
Course category
Course summary text:

Aquesta activitat formativa està enfocada en què el personal docent dels centres educatius pugui adquirir les ...

febr. 2024
Course image Competència digital docent. Nivell B1 - febr. 2024 - (Subvencionat)
Course category
Course summary text:

Aquesta activitat formativa està enfocada en què el personal docent dels centres educatius pugui adquirir les ...

febr. 2024
Course image Competència digital docent. Nivell B2 - febr. 2024 - (Subvencionat)
Course category
Course summary text:

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són ...

febr. 2024
Course image Competència digital docent. Nivell B2 - febr. 2024
Course category
Course summary text:

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són ...

febr. 2024
Course image Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula - febr. 2024
Course category
Course summary text:

L’objectiu principal del curs és dotar d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’...

febr. 2024
Course image Aprenentatge basat en projectes - febr. 2024
Course category
Course summary text:

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques,...

febr. 2024
Course image Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària - febr. 2024
Course category
Course summary text:
L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en ...
febr. 2024