Vés al contingut principal

Cursos disponibles

Imatge de curs Com elaborar un escape room virtual per a l'etapa d'educació infantil - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

En aquest curs es contextualitza l’escape room virtual per al segon cicle d’educació infantil, per tal de conèixer ...

maig 2024
Imatge de curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és dotar d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’...

maig 2024
Imatge de curs Aprenentatge a l'aire lliure - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

«No existeix el mal temps, sinó la roba inadequada».

L’objectiu d’aquest curs és descobrir els beneficis d’aprendre a ...

maig 2024
Imatge de curs Aprenentatge basat en projectes - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques,...

maig 2024
Imatge de curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:
L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en ...
maig 2024
Imatge de curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, ...
maig 2024
Imatge de curs Aules inclusives. El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) i el currículum multinivell - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

El curs té com a objectiu apropar al personal docent una nova estratègia metodològica per poder introduir a l’aula el...

maig 2024
Imatge de curs Avaluar per aprendre - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les ...

maig 2024
Imatge de curs Benestar i educació emocional per a docents - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

El currículum actual inclou el vector emocional com un element transversal del seu desplegament, i aquest fet ...

maig 2024
Imatge de curs Biblioteca escolar i animació de la lectura - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i ...

maig 2024
Imatge de curs Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l'anglès a l'educació infantil - maig 2024
Categoria de curs
Text de resum del curs:

Aquest curs ens servirà per donar resposta a la típica pregunta, I ANGLÈS A INFANTIL QUÈ?.

L’objectiu és motivar el ...

maig 2024