Cursos disponibles

Ús competent de la tecnologia digital a l'aula - maig 2021

La tecnologia digital forma part del nostre dia a dia. Veiem els nostres alumnes fer-ne ús diàriament, han nascut i crescut amb ella, però vol dir això que siguin competents digitals? Què podem fer nosaltres com a docents per ajudar-los a fer un bon ús d’aquesta tecnologia? I com podem fer-la servir en benefici dels processos d’ensenyament i aprenentatge?

Davant la realitat tecnològica que vivim a la nostra societat actual, cal que, com a docents, disposem d’eines i recursos que permetin ja no decidir si fem o no ús de la tecnologia digital a l’aula, sinó com podem fer-la servir perquè sigui efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.

Per aquest motiu, aquesta formació pretén, mitjançant els tres blocs del curs, donar unes bases per poder fer ús de tecnologia digital educativa a partir dels objectius pedagògics que perseguim a l’aula, fent-la servir de la manera més adient i sabent triar l’eina digital que millor s’adapti a les nostres necessitats educatives.


Ús competent de la tecnologia digital a l'aula - abr. 2021

La tecnologia digital forma part del nostre dia a dia. Veiem els nostres alumnes fer-ne ús diàriament, han nascut i crescut amb ella, però vol dir això que siguin competents digitals? Què podem fer nosaltres com a docents per ajudar-los a fer un bon ús d’aquesta tecnologia? I com podem fer-la servir en benefici dels processos d’ensenyament i aprenentatge?

Davant la realitat tecnològica que vivim a la nostra societat actual, cal que, com a docents, disposem d’eines i recursos que permetin ja no decidir si fem o no ús de la tecnologia digital a l’aula, sinó com podem fer-la servir perquè sigui efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.

Per aquest motiu, aquesta formació pretén, mitjançant els tres blocs del curs, donar unes bases per poder fer ús de tecnologia digital educativa a partir dels objectius pedagògics que perseguim a l’aula, fent-la servir de la manera més adient i sabent triar l’eina digital que millor s’adapti a les nostres necessitats educatives.


El pati com a espai d'aprenentatge - abr. 2021

L'objectiu principal del curs és dotar el docent d’estratègies per fer del pati un espai educatiu adequat i impulsar-ne l’ús no només en l’estona del temps de lleure, sinó també en la pràctica didàctica a través del joc.

La finalitat del curs consisteix a oferir una mirada innovadora sobre el pati a les institucions escolars i dotar el docent d’eines i de recursos per al seu ús durant el temps escolar.


El pati com a espai d'aprenentatge - maig 2021

L'objectiu principal del curs és dotar el docent d’estratègies per fer del pati un espai educatiu adequat i impulsar-ne l’ús no només en l’estona del temps de lleure, sinó també en la pràctica didàctica a través del joc.

La finalitat del curs consisteix a oferir una mirada innovadora sobre el pati a les institucions escolars i dotar el docent d’eines i de recursos per al seu ús durant el temps escolar.


Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH - abr. 2021

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic que actualment afecta entre un sis i un deu per cent de la població escolar. Aquesta elevada prevalença i l’afectació que suposa en l’àmbit escolar, familiar i social de la persona ha fet del TDAH un dels trastorns més estudiats en els darrers anys, i encara en l’actualitat, per la comunitat científica i educativa.

Les dificultats atencionals i de regulació emocional que presenten aquests alumnes provoquen dificultats en l’aprenentatge, en el comportament i en les relacions socials i familiars, fet que comporta un major risc de fracàs escolar i d’afectacions socials i emocionals.

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària, conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil i oferir pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula. D’aquesta manera garantim una atenció adient i afavorim l’èxit educatiu d’aquest alumnat.

Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH - maig 2021

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic que actualment afecta entre un sis i un deu per cent de la població escolar. Aquesta elevada prevalença i l’afectació que suposa en l’àmbit escolar, familiar i social de la persona ha fet del TDAH un dels trastorns més estudiats en els darrers anys, i encara en l’actualitat, per la comunitat científica i educativa.

Les dificultats atencionals i de regulació emocional que presenten aquests alumnes provoquen dificultats en l’aprenentatge, en el comportament i en les relacions socials i familiars, fet que comporta un major risc de fracàs escolar i d’afectacions socials i emocionals.

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària, conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil i oferir pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula. D’aquesta manera garantim una atenció adient i afavorim l’èxit educatiu d’aquest alumnat.

Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa - maig 2021

L’objectiu principal del curs és acompanyar el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat.
La finalitat del curs és conscienciar sobre la necessitat d’iniciar un canvi en la manera de fer i sentir l’educació perquè la mirada a l’infant sigui respectuosa i inclusiva i s’afavoreixi el desenvolupament global de l’alumnat.

Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa - abr. 2021

L’objectiu principal del curs és acompanyar el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat.
La finalitat del curs és conscienciar sobre la necessitat d’iniciar un canvi en la manera de fer i sentir l’educació perquè la mirada a l’infant sigui respectuosa i inclusiva i s’afavoreixi el desenvolupament global de l’alumnat.

Progressar en el treball amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula - maig 2021

Aquesta formació consisteix en l’aprofundiment de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). En aquest curs s’aprofundeix en aquestes eines, brindant exemples i reptes per a una possible aplicació a l’aula, així com adquirint habilitats noves sobre eines que no s’han treballat en el curs «Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l’aula», com Google Sites, per publicar contingut en línia, o Google Groups, per crear grups amb estudiants i docents.

Aquest curs està estructurat en tres mòduls, cadascun d’ells se centrarà en un apartat específic de les eines que ofereix Google, comprimint-les en tres paquets segons la seva funcionalitat: Eines de Comunicació i Edició en línia; Eines de Publicació en línia i Rúbriques a Classroom; Reptes i casos pràctics d’aplicació d’eines Google a l’aula.

Progressar en el treball amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula - abr. 2021

Aquesta formació consisteix en l’aprofundiment de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). En aquest curs s’aprofundeix en aquestes eines, brindant exemples i reptes per a una possible aplicació a l’aula, així com adquirint habilitats noves sobre eines que no s’han treballat en el curs «Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l’aula», com Google Sites, per publicar contingut en línia, o Google Groups, per crear grups amb estudiants i docents.

Aquest curs està estructurat en tres mòduls, cadascun d’ells se centrarà en un apartat específic de les eines que ofereix Google, comprimint-les en tres paquets segons la seva funcionalitat: Eines de Comunicació i Edició en línia; Eines de Publicació en línia i Rúbriques a Classroom; Reptes i casos pràctics d’aplicació d’eines Google a l’aula.

Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula - maig 2021

La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació Google Workspace for Education (el que antigament es coneixia amb el nom de G Suite for Education). Aquestes eines permeten, d’una banda, proporcionar diferents tècniques als alumnes i oferir-los propostes per dur a terme durant el seu camí educatiu, i, de l’altra, ajudar els docents dels diferents centres a organitzar i programar les classes així com a fer el seguiment de l’evolució dels alumnes.

Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l'aula - abr. 2021

La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació Google Workspace for Education (el que antigament es coneixia amb el nom de G Suite for Education). Aquestes eines permeten, d’una banda, proporcionar diferents tècniques als alumnes i oferir-los propostes per dur a terme durant el seu camí educatiu, i, de l’altra, ajudar els docents dels diferents centres a organitzar i programar les classes així com a fer el seguiment de l’evolució dels alumnes.