Coaching, lideratge i comunicació assertiva

Aquest curs té com a objectiu formar al personal docent i a qualsevol persona interessada en el coaching, el lideratge i l’assertivitat per tal de gestionar la seva actitud davant la complicada tasca d’acompanyar altres persones o a un o una mateixa per desenvolupar les seves potencialitats i empoderar-se per assolir les seves metes i objectius de vida. 

La finalitat és oferir estratègies i tècniques per desenvolupar la intel·ligència emocional, aconseguir una comunicació efectiva, afavorir el lideratge, l’assertivitat i la resolució dels conflictes i tot això, mitjançant l’autoconeixement i l'autoregulació d’un mateix o mateixa com també de les altres persones amb experiències pràctiques i vivencials.


Tutora: Lorena Aguilera López

Iniciació al francès. Nivell A1-1

En aquest curs es fa una introducció en el coneixement de la llengua francesa. Aquesta llengua és l’única que, juntament amb l’anglès, pot trobar-se als cinc continents i és la llengua de referència internacional de la cuina, l’art, la moda i, sobretot, la llengua oficial de les relacions  internacionals (en gran part, polítiques).

Aprendre la llengua  francesa i poder comunicar-nos-hi ens obre un món d’oportunitats professionals i, a més, ens facilita un important creixement en l'àmbit personal.

En tractar-se d’un nivell inicial, s’utilitzarà el català en les diverses explicacions, mentre que s’alternarà amb el francès en els títols d’alguns apartats i en diverses activitats.


Tutor: Rubén Casado Valle