Vés al contingut principal
Imatge de curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és dotar d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’...

març 2023
Imatge de curs Aprenentatge basat en projectes - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques,...

març 2023
Imatge de curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:
L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en ...
març 2023
Imatge de curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, ...
març 2023
Imatge de curs Avaluar per aprendre - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les ...

març 2023
Imatge de curs Biblioteca escolar i animació de la lectura - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i ...

març 2023
Imatge de curs Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l'anglès a l'educació infantil - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

Aquest curs ens servirà per donar resposta a la típica pregunta, I ANGLÈS A INFANTIL QUÈ?.

L’objectiu és motivar el ...

març 2023
Imatge de curs Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

Es potencia i visibilitza la perspectiva de gènere, la igualtat i l’educació afectivosexual als centres educatius. 

E...

març 2023
Imatge de curs Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

Sovint es parla que l’alumnat ha de ser el constructor del seu aprenentatge i que el personal docent ha de ser el o ...

març 2023
Imatge de curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les ...

març 2023
Imatge de curs Educació física activa i competencial - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L'educació física ha estat sotmesa a canvis continus des dels seus inicis, ja sigui per modificacions de les ...

març 2023
Imatge de curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica a l’aula i ...

març 2023
Imatge de curs El joc lliure com a font de plaer i desenvolupament en la infància - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

El joc lliure és innat, és aprenentatge vivencial, adaptació i acomodació al món que ens envolta i una activitat ...

març 2023
Imatge de curs El pati com a espai d'aprenentatge - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L'objectiu principal del curs és dotar el personal docent d’estratègies per fer del pati un espai educatiu adequat i ...

març 2023
Imatge de curs Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és acompanyar el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels ...

març 2023
Imatge de curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és que el personal docent obtingui eines i recursos per treballar la gestió de les ...

març 2023
Imatge de curs Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a secundària - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs se centra a acompanyar al personal docent  en el coneixement i l’aplicació dels ...

març 2023
Imatge de curs Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global sobre les característiques, ...

març 2023
Imatge de curs Fomentar la competència matemàtica des d'una nova perspectiva - març 2023
Categoria de curs
Text de resum del curs:

L'objectiu principal del curs és dotar al personal docent d’estratègies i recursos per treballar la competència ...

març 2023